Medya ve batı özentiliği ışığında din değiştirme modası

Sıradaki içerik:

Uzaktan Eğitim ile nasıl yakınlaşabiliriz? #EvdeKal ama geride kalma!

e
sv

Medya ve batı özentiliği ışığında din değiştirme modası

avatar

Muhakkik

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

medya-ve-bati-ozentiligi-karsisinde-din-degistirme-modasi

Toplumumuz asırlardır devam eden bir kültür şokuna maruz kalmaktadır. Batıyla alakalı olan görüşlerimiz de hayati bir yanlış yapmışız ki, şu şekildedir:

Batının bilim ve teknik alanında elde ettiği üstünlüğü ve başarıyı batının kültürel değerleri ile alakalı sandık . Hatta daha büyük bir hata yaptık ki o da geri kalmışlığımızın sebebi olarak İslam dinini hedef göstermek.

Tabiri caizse bir aşağılık Kompleksine girdik ve kendimizi küçük gördük,  batıyı yalnızca kültürel yönleri ile taklit ettik kendi geleneklerimize ve göreneklerimizi yok sayıp hayata bakış açımızı onların bakış açısıyla değiştirmeye çalıştık, dilimizi, Dinimizi, aile yapımızı ,ve bütün kültürel unsurlarımızı değiştirme yoluna gittik .

Zaman içerisinde kitle iletişim araçları geliştiler ve toplumlar adeta eğlence ve tüketim üzerine dayalı, cinselliği, hazcılığı ve seküler değerleri baş tacı yapan tüketim robotlarına dönüştü.

Günümüzde Türkiye’sindeki misyonerlik faaliyetinin tekrar ivme kazanmasında, küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne üyelik girişimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Küreselleşme  ile  birlikte  temel  hak  ve  özgürlükler,  azınlık  haklarının  gündeme gelmesiyle  bu  tür  faaliyetlerin  zemininin  müsait  hale  geldiğini  görmekteyiz.  Ancak Türk toplumu, sosyal psikoloji olarak misyonerlerin çalışmalarına tepki göstermektedir.[1]

Günümüzde gençlerin dine karşı ilgilerinin azaldığını açıkça görebiliyoruz ve elbette Bunun nedenleri arasında İslam’ın gençlere adeta olumsuz bir örnek gibi gösterilmesi yer alıyor. İslamofobinin yakın yıllardaki yükselişini hepimiz şahit olduk.

Gerek 11 Eylül saldırılarıyla gerek El Kaide’siyle gerekse diğer bazı toplumsal facialar ile İslam dini kötü gösterilmeye başlandı ve günümüz gençleri de tüm bu yaşananlardan ve gördüklerinden etkilendi.  Kendi dinlerine karşı soğukluk hisseden nesiller yetişti. Kendi toplumuna ve dinine karşı yabancılaşan Türk gençleri üzerlerinde dine dair bir baskı hissettiler ve evvela yaşam tarzlarını , akabinde de tahmin edebileceğimiz gibi dinlerini değiştirme yoluna gittiler.

Medya,  Batı’nın  modern  yaşam  biçimlerini  ve  kültürel  değerlerini  övücü  bir şekilde  yıllardır  toplumumuza  empoze  etmektedir.  Yapılan  bu  yayınlar,  bir  taraftan Batı’nın her yönden gelişmiş ve üstün olduğu fikrinin bilinçaltımızda yerleşmesine yol açarken,  diğer  taraftan  bizde  aşağılık  kompleksine yol  açtığını  söyleyebiliriz. 

Geri kalmışlık,  ezilmişlik  vb.  kompleksler,  Türk  toplumunun  kendine  ait  manevi  değerleri hor  görmesine,  zamanla  bunların  terk  edip,  daha  üstün  olduğuna  inandırıldığı  yeni değerleri benimsemesiyle sonuçlanmıştır.   [2]

Ne vakit ki , Biz kendi dinizimi hakkıyla yaşayıp da çevremize de yaşayan bir örnek kişilik modeline bürünebilir , ve şahsiyet olarak İslam dinini yansıtabilirsek , bunu yanı sıra kendi değerlerimizi anlatılıp ekranlara yansıtılanlardan ziyade kendimi anlatıp yansıtmayı becerirsek , o vakit özellikler gençlerimiz, din değiştirme modasına kapılmadan kendi dinlerini hakkıyla anlayacak ve zaten hak din olduğunun farkına varacaktır .

Selam ve dua ile. 


KAYNAKÇA

[1] Çayır, Celal , Türkiye’de Din Değiştirip  Hıristiyanlığa Geçişin  Psiko Sosyal Etkenleri, Uludağ Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı , Doktora Tezi , Bursa, 2008 sf.119.

[2] Çayır, Celal , Türkiye’de Din Değiştirip  Hıristiyanlığa Geçişin  Psiko Sosyal Etkenleri, Uludağ Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı , Doktora Tezi , Bursa, 2008 sf.120.

anal porno
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli